Regulamin

Regulamin

MAKITA 4×4 Challenge

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko członkowie klubu.

2. Wyzwać na pojedynek można każdego z uczestników w dowolnym momencie.

3. Z każdym z uczestników można rozegrać maksimum 2 mecze, przy czym rewanż odbywa się na życzenie przegranego w pierwszym meczu.

4. Mecze są rozgrywane do dwóch wygranych setów, przy czym zamiast trzeciego seta rozgrywany jest super tiebreak (do 10 pkt.).

5. Koszty danego meczu są dzielone po równo.

6. Klasyfikację po części zasadniczej ustala się na podstawie ilości oraz procentu wygranych meczy, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę, graczy, którzy rozegrali minimum 4 mecze.

7. W fazie finałowej uczestniczy maksimum 16, którzy grają wg. następującego schematu: pierwszych czterech po części zasadniczej gra o miejsca 1-4 wg. zasady 1-szy z 4-tym oraz 2-gi z 3-cim. Wygrani grają o pierwsze miejsce, a przegrani o trzecie miejsce. Następnych czterech uczestników gra o miejsca 5-8, następni o miejsca 9-12 i 13-16 wg. takiego samego schematu.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość wyznaczenia zawodników do rozegrania poszczególnych meczy.

Dodatkowe informacje:

– roczna składka członkowska 120,-PLN

– uczestnikom przysługuje promocyjna cena na korty oraz piłki

– rozdanie nagród dla czołowej szesnastki na świątecznej imprezie klubowej w grudniu