Cennik

Sezon letni obejmuje okres od dnia 01.05 do 30.09.

1. Wynajęcie kortu na cały sezon – cena za 1 godzinę tygodniowo
Poniedziałek-Piątek do godz. 14.00 500 PLN
Poniedziałek-Piątek po godz. 14.00
Sobota-Niedziela
600 PLN/700 PLN po 20.00
2. Pojedyncze godziny
Poniedziałek-Piątek do godz. 14.00 30 PLN
Poniedziałek-Piątek po godz. 14.00
Sobota-Niedziela
40 PLN
3. Karnet 10 godzin bez stałej rezerwacji 270 PLN
Dla uczestników challengu 250 PLN
Każda godzina gry przy światłach płatna dodatkowo 10 PLN
4. Terminy płatności przy wynajęciu kortu na cały sezon  
50% przy rezerwacji  
50% do 30.06.  
OPŁATY ZA SZKOLENIE MŁODZIEŻY W OKRESIE STYCZEŃ-CZERWIEC, WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ
Ilość godzin tygodniowo Opłata miesięczna
(za 4 tygodnie)
1h 200 PLN
1.5h 300 PLN
2h 400 PLN
2.5h 500 PLN
3h 600 PLN
powyżej 3h cena umowna

Lekcje indywidualne 100 PLN + opłata za kort

W miesiącach lipiec i sierpień opłaty będą proporcjonalne do ilości treningów. Opłaty miesięczne za dany miesiąc prosimy wnosić do 15-ego danego miesiąca. Godziny gry na kortach wynajęte na cały sezon oraz zajęcie treningowe dzieci opuszczone z przyczyn obiektywnych będzie można odegrać w innym terminie po wcześniejszym odwołaniu.

Nr konta ING Bank Śląski 30 1050 1025 1000 0092 3444 5139