Kontakt

Imię i nazwisko:

Adres email:

Treść wiadomości

Zapoznałem/am się i akceptuję Politykę Prywatności i oświadczam, że Administrator wywiązał się wobec mnie z obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO.

Adres: 04-852 Warszawa ul. Patriotów 249
telefon: 22 615 58 75
rezerwacja kortów: 509 53 43 59
ilość kortów: 2 - korty ziemne otwarte (czynne w sezonie letnim)
Nr konta: ING Bank Śląski 30 1050 1025 1000 0092 3444 5139
e-mail: radosc@radosc90.pl
strona internetowa: www.radosc90.pl

Facebook