Cennik

Sezon letni obejmuje okres od dnia 01.05 do 30.09.

1. Wynajęcie kortu na cały sezon – cena za 1 godzinę tygodniowo
Poniedziałek-Piątek do godz. 14.00 400 PLN
Poniedziałek-Piątek po godz. 14.00
Sobota-Niedziela
500 PLN
2. Pojedyncze godziny
Poniedziałek-Piątek do godz. 14.00 25 PLN
Poniedziałek-Piątek po godz. 14.00
Sobota-Niedziela
30 PLN
3. Karnet 10 godzin bez stałej rezerwacji 200 PLN
Dla uczestników challengu 180 PLN
Każda godzina gry przy światłach płatna dodatkowo 5 PLN
4. Terminy płatności przy wynajęciu kortu na cały sezon
50% przy rezerwacji
50% do 30.06.
OPŁATY ZA SZKOLENIE MŁODZIEŻY W OKRESIE STYCZEŃ-CZERWIEC, WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ
Ilość godzin tygodniowo Opłata miesięczna
(za 4 tygodnie)
1h 150 PLN
1.5h 220 PLN
2h 300 PLN
2.5h 370 PLN
3h 430 PLN
powyżej 3h cena umowna

Lekcje indywidualne 70 PLN + opłata za kort

W miesiącach lipiec i sierpień opłaty będą proporcjonalne do ilości treningów. Opłaty miesięczne za dany miesiąc prosimy wnosić do 15-ego danego miesiąca. Godziny gry na kortach wynajęte na cały sezon oraz zajęcie treningowe dzieci opuszczone z przyczyn obiektywnych będzie można odegrać
w innym terminie po wcześniejszym odwołaniu.

Nr konta ING Bank Śląski 30 1050 1025 1000 0092 3444 5139

Facebook